O EET

Podstatou elektronické evidence tržeb je evidování všech hotovostních plateb za zboží a služby. Na základě EET dochází k výměně informací mezi obchodníky a Finanční správou České republiky. Obchodník odešle prostřednictvím internetu datovou zprávu Finanční správě, a to právě v okamžiku uskutečnění každé finanční transakce (tržby). Tuto zprávu odešle prostřednictvím pokladního systému. Následně obchodník obdrží ze serveru Finanční správy unikátní kód, který bude uveden na účtence vydané obchodníkem zákazníkovi. 

Jednoduše: Finanční úřad eviduje každou platbu a přiděluje jí unikátní kód.

V souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb se od května 2020 sníží DPH na 10 % na vybrané zboží a služby a jednorázová sleva na dani 5000,- Kč pro OSVČ. Slevu na dani bude možné uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé provedl evidenci tržby, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. 

Zákon o EET byl podepsán prezidentem ČR a následně vyjde ve sbírce zákonů. Proběhne v těchto etapách:

1. FÁZE - 1. Prosince 2016 již v platnosti

2. FÁZE - 1. března 2017 již v platnosti

3. FÁZE - 1. května 2020


Ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi – zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:

 • NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o tržby z dodání zboží (tržby, které nejsou stravovací službou, tj. zmrzlina v kornoutu, popcorn v krabici, párek v rohlíku…)
 • NACE 49.32 - Taxislužba
 • NACE 49.10 - Železniční osobní doprava meziměstská
 • NACE 49.41 - Silniční nákladní doprava
 • NACE 10.7, 10.1,… - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
 • NACE 86, 69.1, 75.0,… - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…)
 • a další


4. FÁZE - 1.května 2020


Ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi – zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:

 • NACE 13 - Výroba textilií
 • NACE 14 - Výroba oděvů
 • NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků
 • NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru
 • NACE 20.4 - Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
 • NACE 22 - Výroba pryžových a plastových výrobků
 • NACE 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 • NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 • NACE 31 - Výroba nábytku
 • NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)
 • NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení
 • NACE 43 - Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
 • NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
 • NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)


V souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb se od května 2020 sníží DPH na 10 % na vybrané zboží a služby:

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.

EET se nevztahuje na drobné živnostníky, kteří výstavují faktury pro platby ve formě plateb z účtu na účet a nepoužívají platby v hotovosti. Evidence se tedy nevztahuje na přímé platby z účtu na účet.

Evidovanou tržbou se rozumí taková platba, která není ojedinělá a je uskutečněna v hotovosti, platební kartou v místě prodeje, šekem, směnkou, prostřednictvím dalších forem (stravenky, poukazy, vouchery, atd.), započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým z výše uvedených platebních způsobů.

Výše obratu, ani povinnost platit DPH (EET se vztahuje na plátce i neplátce) nemá vliv na povinnost evidovat tržby.

Evidence tržeb se dotkne také stánkařů. Pokud bude mít stánkař problémy se spojením, může vytisknout účtenku i bez unikátního kódu přidělovaného Finanční správou. Musí ale taková data odeslat bezodkladně po pominutí příčiny výpadku, nejpozději do 48 hodin po uskutečnění tržby. Tato lhůta platí i pro ostatní obchodníky, kterým přechodně vypadne internetové připojení před, a nebo v průběhu transakce.

V rámci elektronické evidence bude možné provést storno, které se opět odešle Finanční správě, narozdíl od tržby bude však vykazován jako mínusová položka.

Režimu EET podlehají i e-shopy a další zásilkové prodeje, pokud přijímají zákonem definované formy tržeb - zejména tedy hotovost, platební karty a obdobná patidla. Může tedy jít i o prodej zboží doručovaného kurýrní službou, pokud je hrazeno na místě v hotovosti či platební kartou, případně přes platební bránu na webu daného obchodníka.

Pro osoby, kterým by klasický režim EET zásadně ztížil plynulý a efektivní výkon činnosti je připraven zjednodušený režim EET.  Okruh těchto osob vymezí nařízením vláda, půjde např. o tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob. Poplatník musí o tento zvláštní off-line režim sám zažádat. Na zákadě jeho žádosti může správce daně udělit výjimku. I v povoleném zjednodušeném režimu, trvá poplatníkovi povinnost vystavovat účtenky, data je však na server Finanční správy možné odeslat nejpozději do 5 dnů od uskutečněné evidované tržby. Zjednodušený reřim bude platit i pro plátce, kteří nejsou v z objektivních okolností schopni v místě provozu zajistit internetové připojení.

K elektronické evidenci tržeb je možné se autentizovat u Finanční správy. Autentizací se rozumí registrace pokladního místa u příšlušného finančního úřadu a bude sloužit jako přístup na server Finanční správy. Poplatník bude moci žádat buď osobně (data získáte ihned) nebo prostřednictvím datové schránky (data získáte bez zbytečného odkladu). Každý poplatník je ze zákona povinnen o autentizaci požádat před přijetím první evidované platby.